NỘI DUNG CÂU HỎI

Tôi là sinh viên hệ cử tuyển Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tốt nghiệp tháng 7/2015. Theo cam kết, sinh viên phải về địa phương làm việc theo sự sắp xếp của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tôi không xin được việc làm và cũng không thể xin việc làm ở địa phương khác vì sợ vi phạm cam kết sẽ phải hoàn trả tiền trợ cấp. Vậy cho tôi hỏi: những sinh viên cử tuyển như chúng tôi có được Nhà nước sắp xếp công việc hay ưu tiên gì không? Hồ sơ xin việc của tôi phải nộp ở Sở Nội vụ hay Phòng Nội vụ huyện? Nếu tôi làm việc ở tỉnh khác thì có bị hoàn trả toàn bộ số tiền học phí đã được trợ cấp không?

NỘI DUNG TRẢ LỜI

Khoản 2, 3 Điều 11 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định:

"Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo".

Vì vậy, đề nghị Ông đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Nếu vượt quá thời hạn 12 tháng thì được quyền xin việc ở nơi khác và không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

Chi Cục Thuế TP.Quy Nhơn qua ảnh