UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Năm, có nội dung khiếu nại liên quan đến việc đòi lại đất tại khu vực Phú Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn có nguồn gốc của gia đình ông do Nhà nước quản lý. Trên cơ sở kết quả xác minh, kiểm tra và đề xuất giải quyết vụ việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 192/BC-STNMT ngày 24/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:    Phần diện tích đất ông Nguyễn Văn Năm đòi lại có diện tích 1.258m2 tọa lạc tại khu vực Phú Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn có nguồn gốc do ông Nguyễn Đăng và bà Lê Thị
NỘI DUNG CÂU HỎI Tôi là sinh viên hệ cử tuyển Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, tốt nghiệp tháng 7/2015. Theo cam kết, sinh viên phải về địa phương làm việc theo sự sắp xếp của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tôi không xin được việc làm và cũng không thể xin việc làm ở địa phương khác vì sợ vi phạm cam kết sẽ phải hoàn trả tiền trợ cấp. Vậy cho tôi hỏi: những sinh viên cử tuyển như chúng tôi có được Nhà nước sắp xếp công việc hay ưu tiên gì không? Hồ sơ xin việc của tôi phải nộp ở Sở Nội vụ hay Phòng Nội vụ huyện? Nếu tôi làm việc ở tỉnh khác thì có bị hoàn trả toàn bộ

Chi Cục Thuế TP.Quy Nhơn qua ảnh