Nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể, UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017. 

 


Ảnh minh họa.

Với mục tiêu tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,7% (tính theo giá so sánh năm 2010); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%; tổng kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6.128,6 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 5.574 tỷ đồng); tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dự kiến huy động 31.490 tỷ đồng, bằng 48% GRDP; 10 xã đạt chuẩn xây dựng NTM; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% so với năm 2016; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 93%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 84%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn dưới 10,8%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 97%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 82%; phấn đấu đạt 17 trường chuẩn quốc gia; Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo số lượng và chất lượng; xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục diễn tập phòng thủ đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông; Xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh... UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể, các cụm, khối thi đua, các tổ chức kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, phát động, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đề ra; thường xuyên theo dõi, tổng hợp và định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ).

Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng), Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,... phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới trong phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các đợt sơ, tổng kết phong trào thi đua và nhân ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc.

Các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cụm khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017; tham mưu, giúp UBND tỉnh sơ kết, tổng kết phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt; theo dõi, kiểm tra, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua./.

Chi Cục Thuế TP.Quy Nhơn qua ảnh