Theo báo cáo tình hình thiệt hại mưa lũ của UBND TX An Nhơn, trong 5 đợt lũ vừa qua trên địa bàn thị xã có trên 400 ha ruộng bị sa bồi, thủy phá, tập trung ở các xã Nhơn Lộc, Nhơn Phúc, Nhơn Khánh,Nhơn Mỹ phường Nhơn Hòa… 

 

Lực lượng quân đội và đoàn viên thanh niên xã Nhơn Phong giúp dân hốt cát sa bồi. Ảnh Xuân Thức

Sau khi lũ rút, bà con nông dân tập trung ra đồng, với sự hỗ trợ lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương và các đơn vị bộ đội, công an đã hốt cát sa bồi giải phóng được 361 ha đưa vào gieo sạ. Còn 39 ha (Nhơn Phúc 10 ha, Nhơn Khánh 6 ha, các xã Nhơn Lộc, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ mỗi xã từ 2 - 5 ha) ruộng sa bồi dày từ 0,3 mét trở lên khối lượng lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường thực hiện theo phương án lựa chọn nhà thầu có tư cách pháp nhân, tổ chức vừa thiết kế vừa thi công, giám sát kỹ thuật về mặt chất lượng, khối lượng, biện pháp thi công, đơn giá theo hướng tiết kiệm nhất. /.

Chi Cục Thuế TP.Quy Nhơn qua ảnh